Tillgänglighetsredogörelse

Vi vill uppnå så god tillgänglighet som möjligt. Här beskriver vi vilka brister det finns i tillgänglighet på scenkonstsormland.se

Vi strävar efter att Scenkonst Sörmlands webbplats ska kunna uppfattas, hanteras och förstås av alla dess användare, oavsett till exempel funktionsnedsättningar och oberoende av vilka hjälpmedel du använder.

Vi ska åtminstone uppnå grundläggande tillgänglighet genom att följa WCAG 2.1 på nivå AA. Här beskriver vi vilka brister det finns i tillgänglighet på scenkonstsormland.se. Här får du också information om hur du kan kontakta oss om du upptäcker brister.

Brister i tillgänglighet

Rubriksättning samt klarspråk.
Vi ser just nu över allt innehåll på denna webbplats i relation till rubriksättningar och textning. Planerat åtgärdsdatum 2023-06-30.

Bildmaterial
Kontraster i bilder är viktigt, vi är medvetna om att några av de bilder vi använder på vissa sidor inte håller de kontraster som behövs. Vissa sidor som skall ha bildmaterial har inga bilder inlagda än pga av dålig bildkvalitet. 

Syntolkning och textning
Filmer som är producerade och upplagda på denna webbplats håller inte högsta tillgänglighet på grund av brist på syntolkning och textning. Planerat åtgärdsdatum är 2023-06-30.

Webbplats med tredjepartslösningar
Scenkonst Sörmland är en organisations som arbetar med många utomstående aktörer och arrangörer. Vi är därför beroende av fristående webblösningar som de tillhandahåller för till exempel biljettförsäljning till evemang som vi producerar. De har bland annat inte talande webb, och anpassat format för olika typer av enheter. 

Webbläsare
Webbplatsen www.scenkonstsormland.se fungerar också bäst med webläsare så som Safari, Egde och Chrome. Använder man webläsaren Explorer kan viss information falla bort. 

Om du upplever hinder?

Kontaka oss gärna om du upplever hinder i att ta del av vår digitala service via denna webbplats. Eller om du upptäcker andra brister. Du kontaktar oss lättas via info.scenkonstsormland@regionsormland.se 

Utvärderingsmetod

Självskattning. 

Kontakta tillsynsmyndigheten

Du kan vända dig direkt till Myndigheten för digitalförvaltning (DIGG) om du inte är nöjd med hur vi uppfyller kraven på tillgänglighet. 

 

Prenumerera på vårat nyhetsbrev

  
logotyp scenkonst sörmland /