Bild på 10 personer som har gått filmkurs tillsammans med Film i SÖrmland i Eskilstuna.

Film & Produktion

Film i Sörmland har i uppdrag att stödja sörmländska filmarbetare i deras processer och projekt. Genom våra olika verksamhetsdelar stöttar vi filmare i olika stadier, såväl de som är nya i sin yrkesroll som de som är mer etablerade.

Vi arrangerar också nätverksträffar där du får lära känna Sörmlands övriga filmarbetare, ta del av seminarium och fortbildning. Hör av dig till oss för att hamna på våra utskick!

STÖD SOM GÅR ATT SÖKA

Talent To Watch, produktionsstöd 
Nästa ansökningsomgång är den 30 september 2021.
Storleken och omfattningen av stödet kan variera mellan olika filmprojekt. Filmverksamheten fördelar ett ekonomiskt stöd om totalt 200 000kr under 2021 till korta berättelser (ej dokumentär). Handläggningstiden är två-fyra veckor. Här kan du läsa mer om Talent To Watch.


Film i Sörmland, produktionsstöd och filmstipendium 
Nästa ansäkningsomgång är den 30 september 2021.
Storleken och omfattningen av stödet kan variera mellan olika filmprojekt. Filmverksamheten fördelar ekonomiskt stöd om totalt 100 000kr/år. Stödet kan sökas vid två ansökningstillfällen per år och handläggningstiden är två-fyra veckor. Via sidan Finanseillt stöd finns mer information om detta stöd. 

Film i Sörmland, teknikstöd
Film i Sörmland har viss tekniskutrustning för utlåning. För att söka teknikstöd behöver du fylla i vår ansökan som du hittar till höger. Stödet kan sökas löpande och handläggningstid är två-fyra veckor. Stödet söks hos Film i Sörmland genom att skicka ett mail till filmkonsulent Ida Thorén.   

Film i Sörmland, mentorskap  
Har du fastnat i din process och behöver hjälp att komma vidare? Då kan vi hjälpa dig genom att hitta en mentor som passar ditt projekt. Tillsammans planerar ni era två träffar à 2 timmar på bästa sätt för att du ska komma vidare. Stödet söks hos Film i Sörmland genom att skicka ett mail till filmkonsulent Ida Thorén.   

Film i Sörmland, visning för testpublik 
Är du i nästan färdig med din film och vill ha hjälp med att arrangera en visning för publik? Hör av dig till oss så hjälper vi dig. Stödet söks hos Film i Sörmland genom att skicka ett mail till filmkonsulent Ida Thorén.   

ANDRA STÖD SOM GÅR ATT SÖKA

Svenska Filminstitutet, Utvecklingsstöd - Kortfilm
Stöd kan sökas av svensk producent, regissör eller manusförfattare som har gjort minst en väl genomförd och konstnärligt intressant kortfilm eller motsvarande från annan konstart.

Svenska Filminstitutet, Utvecklingsstöd – Dokumentärfilm
Stödet kan sökas av etablerade svenska producenter. I ett första utvecklingsskede kan även enskilda upphovspersoner söka stöd utan producent knutet till projektet.

Svenska Filminstitutet, Kompetens och utvecklingsstöd
Bolag/organisation kan söka för att hålla en kurs, seminarium, masterclass, lab eller liknande kompetenshöjning. Enskild person kan söka stöd för att delta i en kurs, seminarium, masterclass, lärlingskap, mentorskap, lab och liknande kompetenshöjning.

Konstnärsnämnden 
Konstnärsnämnden stödjer yrkesverksamma filmare genom olika typer av stipendier och bidrag. Den större delen av pengarna delas ut i form av projektstöd till kort- och dokumentärfilm samt utvecklingsprojekt i längre format. Totalt beviljas ca 13 miljoner kronor i stipendier och bidrag till filmkonstnärer.

 

Kontakta oss gärna också för mer information!

Film i Sörmland
John Engellaus Gata 3
633 42 Eskilstuna
Telefon: 016-10 55 16
E-post: info.filmisormland@regionsormland.se 

Foto på Ida Thorén

Kontakt

Ida Thorén

Filmkonsulent

Prenumerera på vårat nyhetsbrev

  

Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse på vår webbplats

Läs mer
logotyp scenkonst sörmland /