Vårt strax dags-material skickas ut som en påminnelse inför den konsert och/eller föreställning som snart kommer till er skola.

Om det finns lärarmaterial, för för- och efterarbete med konserten eller föreställningen, skickas även det ut med strax dags-materialet.

Första sidan innehåller praktisk information samt tekniska specifikationer kring arrangemanget – information som vi även skickat ut tidigare, i samband med den definitiva turnéplanen.

Andra sidan är lite marknadsföring för den aktuella konserten/föreställningen. Sprid gärna denna till lärare och annan skolpersonal – för vidarebefordran till eleverna och – varför inte – föräldrar.