Scenkonst Sörmland verksamhet utgörs av regional musik, teater och dans, samt konsulentverksamhet. De olika verksamhetsdelarna samverkar i olika grad med varandra. Scenkonst Sörmland jobbar med både egna produktioner, samproduktioner och gästspel. Konsulentverksamheten Film i Sörmland och Dans i Sörmland arbetar främjande. 

Vision 
Scenkonst Sörmlands vision är att vidga vyer och väcka engagemang! Vi vill bidra till att människor kan påverka sin livssituation och samhället.

Verksamhetsidé 
Scenkonst Sörmland producerar, förmedlar och arrangerar musik, teater, dans och film samt jobbar med pedagogisk verksamhet. Scenkonst Sörmland vänder sig till barn, ungdomar och vuxna i hela Sörmland.

Uppdrag och omfattning 
Grunduppdraget är att ge alla barn och unga mellan 5 och 15 år två föreställningar/konserter per år i ett rikt och varierat utbud. Det är vårt avtal med länets kommuner, sedan länge.

Scenkonst Sörmland vänder sig även till den vuxna publiken genom musikserier och offentliga föreställningar. Under 2018 spelade vi ca 1000 föreställningar och konserter och nådde en publik på cirka 75 000 personer.

Organisation och finansiering 
Scenkonst Sörmland styrs politiskt av landstingets nämnd för kultur, utbildning och friluftsverksamhet. Jörgen Lindvall är verksamhetschef och Maria Weisby är konstnärlig chef för Scenkonst Sörmland. Vi är en del av Kultur & Utbildning Sörmland, Landstingets kultur- och utbildningsförvaltning. Verksamheten finansieras av en del Landstinget Sörmland, länets nio kommuner samt Statens Kulturråd.

Film i Sörmland och Dans i Sörmland 
Sedan år 2008 tillhör Film i Sörmland och Dans i Sörmland Scenkonst Sörmlands organisation. 

Film i Sörmland är ett regionalt resurscentrum för film och video. Uppdraget är att arbeta med rörlig bild i hela länet. Det sker genom praktiskt arbete med barn och ungdom samt pedagogisk fortbildning.

Dans i Sörmland har som syfte att; bredda intresset för dans, få elever inom skolan att möta dans som konstform i eget skapande men också som konst och kulturhistoriskt arv. Dans i Sörmland arbetar också med att skapa ett nätverk för dansen i länet och att ge dansare, såväl amatörer och professionella, möjlighet att utvecklas inom dansen.

.