Nio Konserter

Under året kommer spännande musikaliska möten att ske i länets alla nio kommuner. Du kan läsa mer om respektive konsert under flikarna till vänster.

På sikt hoppas vi att serien utvecklas; fler musikstilar, inriktningar och att fler musiker får möta den sörmländska publiken i denna nya musikserie.

Bild: Kizelo Mleko

.