Björndammen

Vid Björndammen har järn producerats sedan mitten av 1600-talet. År 1637 utfärdades privilegier till att få uppföra en masugn. Troligen finansierad av Louis De Geer. Masugnen drevs med vissa avbrott och moderniseringar mellan ca 1640 – 1875. Omkring 1800 byggdes en ny och större masugn, finansierad av Knut Kurck som även deltog i attentatet mot Gustav den III.

1856 moderniserades masugnen med en pampig kringbyggnad, som idag finns bevarad. Omkring 1875 avslutades epoken med järnhantering och 1910 blev det ett centrum för skogshantering. En flottningsled byggdes från sjöarna söder om Björndammen, förbi masugnen och vidare till Nykvarn där ett sågverk fans. 2013 bildades Föreningen Björndammens Masugn med avsikten att bevara masugnen, sprida kunskap kring denna, göra den tillgänglig för allmänheten som en unik kulturscen med fantastisk akustik.

För att läsa mer om respektive konsert, klicka på nedan länk/länkar.

Lördag 18 augusti klockan 19.00 - Soriana Project

Lördag 25 augusti klockan 19.00 - Kaja

Biljetter: 200 kr, säljs dels genom föreningen, Flens turistbyrå, kaféet i Björndammen och Taxigrillen i Malmköping.
Servering: Korv, läsk, kaffe och bulle, samt annan förtäring.
Kontakt/information: www.bjorndammensmasugn.se
Parkering: I anslutning till spelplatsen.
Tillgänglighet: Tillgänglighetsanpassat, inklusive toalett.
Arrangör: Hembygdsföreningen Björndammens masugn

För mer information: www.bjorndammensmasugn.se

Kommentarer (0)

Du måste vara inloggad för att kommentera