Ylva Fred

UNG SVENSK TONSÄTTARE

Ylva Fred är en tonsättare av modern konstmusik samt stråkmusiker och vokalist, med en bakgrund inom scenografi, kostym, mode och design. Hon har skrivit musik för teater, dans, konst- och spelfilm men också för modesammanhang.

Ylva Fred känner lust inför sina projekt, alltid med glimten i ögat. Hon menar att det är essentiellt att, när möjligheten ges, samarbeta med musiker eller andra konstnärer då det uppstår inspiration och givande möten. Men att det också bryter den komponerandes ensamhet. Rollen som tonsättare är flertydig, menar Ylva. Det handlar mycket om förhållningssätt till musikern och lyssnaren och tonsättarrollen måste ha marginaler.

Hennes musik präglas av symbolism, humor och känslor samt den komplexitet tillvaron innehåller. Inspirationen hämtar hon från stämningar och idéer om livet, tankar och ögonblick. Hon ser filmen som en viktig inspirationskälla som påverkar hennes komponerande. Björk, kör- och kyrkomusik, Olivier Messaien och Béla Bartók ligger henne nära.

”En tidigare kompositionslärare som betytt mycket för mig sa en gång någon oerhört fint som jag alltid kommer att bära med mig. Det var att jag är ohärmelig. Jag vill tro att jag är mig själv i min musik och det är en egenskap värd att klamra sig fast vid.”

Uruppförande sker lördag 11 augusti på Spetebyhall, återuppförande söndag 12 augusti på Stålboga på konserten med Marcus Mohlin och Ingrid Berg.

Foto Petter Löfstedt

Kommentarer (0)

Du måste vara inloggad för att kommentera