Musik i vård och äldreomsorg hösten 2018

Dessa konserter är interna, det vill säga, i första hand vända sig till de boende, deras besökare och personalen på de äldreboenden och mötesplatser som bokar en konsert genom Scenkonst Sörmland.

För dig som arrangör innebär det att du inte kan ta entréavgift till själva konserten utan endast för till exempel kaffe eller liknande.

BIld: Camilla med vänner, foto Micke Sandström.

 

.