Välkommen på Biografkonferens

Lördagen den 19 september på Bio Roxy i Örebro.

Konferensen är ett samarbete mellan filmverksamheterna i Sörmland, Uppland och Örebro län och vi bjuder med detta in alla våra biografer för en inspirerande dag tillsammans.

Ur programmet:
* Med fokus på publiken - Mikael Karlström, Trosa bio
* Mobil teknik för uppläsning av text - Booy Faassen från SubReader
* Enkelt & lätt, teknik för små lokaler - Thomas och Jens, Winbergs Kino
* Hur ofta ska man byta utrustning och i vilken ordning - Lillebjörn Gyllfeldt, Cinema Design
* Lägesrapport och framtid - Ulf Slotte, biografkonsulent FIlm Stockholm
* Efter Corona, biografen i ett nytt ljus - Lars Gillegård, Våra Gårdar/Riksföreningen Biograferna

Plats: Bio Roxy i Örebro
Tid: Lördag 19 september, kl 09.30-16.00
Kostnad: Dagen är kostnadsfri men utebliven närvaro debiteras 300 kr + moms. Du får skicka ersättare eller avanmäla dig före sista anmälningsdag.
Anmälan: Via nedanstående länk. Sista anmälningsdag är 1 september.

Länk till anmälan för Biokonferensdagen i Örebro. 

Denna dag är ett samarrangemang mellan filmverksamheter i Mälardalen: Film i Sörmland, Region Uppsala och Region Örebro län.